Så funkar solceller

Vi ser dem dyka upp på allt fler platser. På tak till skolor och andra kommunala byggander, på stora fält men också på vanliga bostadshus. Vi kan även läsa om fördelaktig försäkring av solceller, hur man håller dem rena och mycket annat. Men hur funkar det egentligen? Hur kan det blir el från solen? Vi kollar:

En enkel förklaring

Solceller är som små elektriska fabriker på taket. De använder solens ljus för att skapa elektricitet. Här är hur det fungerar:

  • Solens ljus träffar solcellerna: När solen skiner på solcellerna, träffar ljuset deras yta. Det är som att solen ger dem en liten knuff.
  • Skapa elektricitet: Solcellerna inuti solpanelen är gjorda av material som kallas halvledare. När solens ljus träffar dessa halvledare (eller knuffar dem), får de elektroner att börja röra sig. Detta skapar en elektrisk ström.
  • Från likström till växelström: Den elektricitet som solcellerna skapar är vanligtvis likström, vilket är den typ av ström som batterier ger. Men de flesta av våra elektriska apparater använder växelström. Så solcellssystem har en omvandlare som ändrar likströmmen till växelström, så att vi kan använda den i våra hem.
  • Användning eller lagring: Den elektricitet som solcellerna skapar kan antingen användas direkt i ditt hem för att driva dina apparater eller så kan den skickas tillbaka till elnätet för att användas av andra eller lagras för framtida användning.

Det är i princip så solceller fungerar! De fångar solens ljus och förvandlar det till användbar elektricitet utan att släppa ut några skadliga ämnen i luften. Solenergi är en ren och hållbar energikälla som kan hjälpa oss att minska vårt beroende av fossila bränslen.

10 May 2024