Hälsosamma arbetsplatser

Det verkar som om att det blir allt fler arbetsplatser som satsar på sin personals hälsa och välmående. Vi spenderar en stor del av vår dag på jobbet så det är viktigt att vi mår bra när vi är där. Det finns flera aspekter att beakta, fysiska såväl som psykologiska, och i Sverige har vi lagar och stadgar som handlar om bl.a. hur mycket man får jobba, hur man inte får behandlas samt hur mycket semester man behöver för att må bra. 

Mycket kan göras

Det finns dock mycket mer som kan göras och ju mer aktiv arbetsledningen är i att se till arbetsmiljön på den arbetsplats man erbjuder sina anställda, desto bättre trivs de och ju bättre de trivs, desto bättre presterar de. Detta är något som det senaste årtiondet har börjat gå upp för svenska arbetsgivare allt fler satsar på systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta kan göras efter att man själv läser på om tips och tricks, eller genom att man anlitar en expert på området.

En investering

Som ansvarig för de anställda får man se på arbetsmiljöutveckling som en investering. Ju bättre de anställda trivs, desto lojalare blir de och desto mindre är risken för att de säger upp sig i jakten på en bättre arbetsplats. Personal som trivs arbetar mer effektivt och tittar inte uttråkat mot klockan stup i kvarten och om det är något man som arbetsgivare verkligen önskar sig så är det ju just effektiv, lojal personal. Ett aktivt arbetsmiljöarbete är win-win för alla parter.

5 Mar 2019