Tröjor till klassen

I en skolklass är det väldigt bra om det finns stark teamkänsla. Man arbetade lite med detta redan på min tid och mer idag, men det finns utrymme för mycket mer ändå. Alla människor har något att tillföra en grupp och ju bättre teamkänsla som finns, desto lättare är det för var och att finna en roll de är trygga i. Är man trygg så har man också väldigt goda förutsättningar för att lyckas med det man vill - studier till exempel.

Bygga teamkänsla

Ett sätt att bygga teamkänsla kan vara att arrangera aktiviteter där man samarbetar mot ett gemensamt mål och där alla deltar. Ett annat sätt att beställa klasströjor så att alla har ett plagg gemensamt med alla sina klasskamrater, det finns bland annat på klasstrojor.com. Aktiviteter där man tvingas komma nära varandra är också bra - massage, yoga, dramaövningar etc.

Detta gäller i allra högsta grad även för arbetsplatser, men tanken kom till mig när jag såg en skolklass med tonåringar gå omkring på stan iklädda samma luvtröjor. Jag fick en känsla av att det var ett sammansvetsat team där alla kände sig trygga och det var ändå en grupp om säkert 15 ungdomar. Tröjorna var svarta och på dem stod följande:

Make your life a masterpiece; imagine no limitations on what you can be, have or do.

Precis så hoppfullt och gränslöst som man önskar att ungdomar ska tänka.

9 Nov 2018