Vad är framgång?

De flesta av oss har en vag tanke om vad framgång innebär. Det är dock sällan vi formulerar den, ens för oss själva. Vad innebär framång? Det skiljer sig nog en del mellan personer, men det handlar väl i grund och botten om ett välmående som kommer sig ur någon form av prestation. Man vill vara duktig och ofta är beviset på framgång att man når uppsatta mål. Det kan handla om jobb, familj eller annat... 

Vad är framgång för dig? Har du en tydlig målbild?

7 Nov 2017