Var kommer elektriciteten från?

Vet du var din el kommer från? Strömmen som levereras med hjälp av kontakter som monteras i samband med elarbeten i Stockholm måste ju komma från någonstans eller hur? 

  • Kärnkraftverk, vattenkraft: 80%
  • Vindkraft: 12%
  • Solceller, biobränsle: 6%
  • Fossileldade anläggningar: 2%

De allra flesta av oss har inte ett kärnkraftverk i väggen som skapar ström till mobilladdaren, och det har inte elinstallatörer heller. Vi får helt enkelt all vår el producerad på annat håll, och sedan leds strömmen genom landet till den plats där den faktiskt behövs för stunden. 

Så här går det till

De allra flesta anläggningar som producerar el fungerar på samma sätt. Det är en turbin som roterar, med hjälp av antingen vatten som rinner, vatten som värms eller vind som blåser. Solenergi är den metod som skiljer sig då den inte inkluderar en roterande turbin. Den ström som bildas skickas ut i elnätet och via transformatorer får vi rätt styrka på elen i kontakten. 

Hur mycket el går åt?

Normalt sett så producerar vi mellan 140 till 160 TWh. Det är 140 till 160 miljarder kilowattimmar. Ibland får vi ett överskott på el som vi säljer till utlandet, och ibland får vi ett underskott och behöver då köpa in el för att täcka behovet. Vi har avtal med ett flertal länder som både köper vår överskottselektricitet och från vilka vi kan köpa el när vi själva behöver. 

21 Jan 2020